Heeft u het idee dat de aanbouw van uw woning niet meer op dezelfde hoogte is als uw woning zelf? Dan kan het zo zijn dat uw aanbouw verzakt is. U kunt allereerst proberen zelf vast te stellen of dit het geval is. Dit is te controleren aan de volgende aspecten;

  • Scheuren in de muren van de aanbouw of woning
  • Klemmende deuren en ramen, ondanks het seizoen
  • Aflopende vloeren in de aanbouw
  • Hoogteverschil tussen aanbouw en oprit/trottoir/woning

Mocht u de bovenstaande aspecten herkennen bij het controleren van uw aanbouw dan is het waarschijnlijk helaas zo dat het verzakt is. Hoe de verzakking ontstaan is kan diverse oorzaken hebben.

Oorzaak van de verzakking

Woont u bijvoorbeeld aan een zeer drukke, grote straat of wordt er al langere tijd bij uw huis in de buurt gewerkt aan de weg o.i.d.? Dan kan het zo zijn dat door de trillingen de fundering onder uw woning/aanbouw aangetast is. Dit gebeurt vooral wanneer de fundering toch al niet in zijn beste staat verkeerde.

Andere oorzaken kunnen ook geconcentreerde belasting en bodemgesteldheid zijn. Bij een te hoge, geconcentreerde belasting moet u denken aan één punt in de fundering dat te veel onder druk staat. Kijken we naar bodemgesteldheid dan hebben we het over inklinking van veengrond en kleigrond. Deze oorzaak zien we dan ook het meeste terug in het westen en zuiden van het land gezien de bodemtypen in deze regio’s. Als eenmaal de oorzaak vastgesteld is kan er gekeken worden naar het funderingsherstel proces.

Duurzame oplossing voor de verzakking

Gelukkig is er een duurzame oplossing voor de verzakking van uw aanbouw. Professionals zullen allereerst de specifieke oorzaak van het probleem identificeren. Zodoende kan er tot de beste mate van oplossing gekomen worden. Vervolgens wordt door middel van het DFH funderingssysteem de aanbouw naar de oorspronkelijke lijn teruggebracht. Schade die is ontstaan kan na deze handeling ook op duurzame manier hersteld worden door middel van slimme verankeringssystemen. Dit herstelt de schade op onzichtbare wijze én door de oorzaak aan te pakken voorkomt u toekomstige problemen.